Etusivu
Slide

Pidämme sinusta huolta

Vapaaehtoistemme jaksaminen ja hyvinvointi on meille tärkeää. Pidämme vapaaehtoisistamme huolta säännöllisillä työnohjauksilla sekä tarjoamalla erilaista koulutuksellista ja virkistyksellistä toimintaa.

Työnohjaus vapaaehtoistyön tukena

Haluamme tukea vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista tarjoamalla heille säännöllistä ryhmätyönohjausta. Työnohjaus on prosessiluontoista ja kiinteä osa vapaaehtoistoimintaa. Työnohjauksella rohkaistaan maallikkomaiseen auttamiseen ja maalaisjärkeen turvautumiseen. Työnohjauksen sisältö muodostuu toiminnassa kertyneistä kokemuksista. Työnohjausryhmissä oppii paljon toisilta ja yhdessä keskustellen löytyy uusia näkökulmia omiinkin pulmiin.

Ryhmätyönohjauksen tarkoitus on auttaa vapaaehtoista

  • kehittymään ja kasvamaan ihmisenä ja auttajana
  • ymmärtämään yhä paremmin ihmisten erilaisuutta
  • saamaan ulkopuolista näkökulmaa kokemuksiinsa ja vapaaehtoistyön haasteisiin
  • erottamaan omat tunteensa ja asenteensa tuettavan tunteista ja kokemuksista
  • tunnistamaan omat voimavaransa ja rajansa auttajana
  • saamaan vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta

Kullekin vapaaehtoistyön muodolle on oma työnohjausryhmänsä, jossa samaa tehtävää tekevät vapaaehtoiset voivat jakaa kokemuksiaan.

Alta löydät vapaaehtoisten kuukausi-infojen ja työnohjauksien aikataulut.

Vapaaehtoisten työnohjaukset 2024

 

Koulutus ja virkistys

Tarjoamme toimiville vapaaehtoisillemme säännöllisesti vapaaehtoistyötä tukevia koulutuksia. Lisäksi järjestämme erilaisia virkistystapahtumia ja retkiä, yhdessä toisten vapaaehtoisten kanssa.

Alta löydät vapaaehtoisten koulutus- ja virkistyskalenterin.

Koulutus- ja virkistyskalenteri 2024

 

Pidämme sinusta huolta myös vapaaehtoistyön päätyttyä

10-ryhmässä kokoontuvat vapaaehtoiset, jotka ovat lopettaneet vapaaehtoisena toimimisen kaikissa eri yhteisöissä.

Kutsumme heitä ”kymppiryhmäksi” savotan kymppejä eli työnjohtajia mukaillen. Arvostamme yhteisössämme heidän kokemustaan vapaaehtoistyöstä ja kutsumme heitä yhteisiin tapahtumiin. Tarjoamme myös heille vapaaehtoisten antamaa tukea arkeen.