Etusivu
Slide

Välineitä toiminnan tueksi

Kansalaistalossa kokoontuvilla yhdistyksillä on mahdollisuus lainata erilaisia välineitä omaan toimintaansa.

Erilaisia kortteja ja välineitä voi hyödyntää esimerkiksi erilaisissa ryhmissä, keskustelun virittäjänä, tunteiden kuvaamisessa tai mukavana lisänä toiminnan lomassa.

Esittelypöytä esimerkiksi messuille ja muihin tapahtumiin. Pöytä on koottava ja kulkee helposti mukana ”vedettävänä matkalaukkuna”. Pöydän mukana tulee kokoamisohjeet.

Roryn Tarinakuutiot on suunniteltu tarinankerrontaan, jonka tarkoituksena herättää kaikenikäisten mielikuvitus lentoon. Kuutioissa on 54 erilaista kuvaa, joille voi antaa erilaisia merkityksiä. Ne kertovat esineistä, eläimistä, ihmisistä, järjestä ja tunteista.

Tarinakuutiot soveltuvat hyvin tarinoinnin ja keskustelun välineeksi luovan työn tueksi erilaisiin ryhmiin.

Pesäpuu ry:n Vahvuuskortit ovat 40 eläinhahmoin kuvitettujen korttien sarja, jossa jokaisessa on vahvuuksiin viittaava teksti. Korttien tarkoituksena on lisätä voimavaroja tukemalla itsetuntoa ja luomalla mahdollisuuksia positiiviseen muutokseen. Kortit auttavat löytämään omat vahvuudet ja selviytymiskeinot. (kuva: Pesäpuu ry:n verkkokauppa)


 

Ovi-korttisarja on kuvakorttikokoelma.
Sarjaan kuuluu Ovi-kortit (60kpl) ja Avoimet ovet- kortit (20kpl)
(kuva: www.ovikortit.fi)

Kortteja voi käyttää esimerkiksi erilaisissa ryhmätilanteissa, uusia näkökulmia haettaessa ja uusia ovia avattaessa.

Myönteisen muistelun korttien kysymykset ohjaavat tarinoimaan sykähdyttävistä hetkistä, mukavista muistoista ja omista vahvuuksista. Onnistumisten, iloisten tapahtumien ja mukavien ihmisten muisteleminen kohottaa mielialaa ja palauttaa mieleen vahvuuksia ja taitoja, joita elämän varrella on karttunut. Myönteisen muistelun kortit soveltuvat sekä kahdenkeskiseen että ryhmässä tapahtuvaan muisteluun.
(Kuva: MIELI Suomen mielenterveys ry)

Nosta kissa pöydälle -pelissä nostetaan kissa pöydälle, eli opetellaan puhumaan suoraan huolista ja vaikeista asioista.

Korttien avulla on turvallista nostaa esille erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaamisia sekä löytää etukäteen yhteisiä ratkaisuja pulmallisiin tilanteisiin. Vaikeiden asioiden karttelu ja puhumattomuus vie energiaa ja vaikuttaa hyvinvointiin.

Ateneumin Taidepakka, 60 taidekorttia ja ideavihko. Taidekuvia on helppo ja hauska käyttää vuorovaikutuksen lähteenä ja innoittajana. Kuvia voi käyttää kotona, työpaikalla, yksin tai ryhmässä, hoitotilanteissa tai taidemuseoissa.
(Kuva: Museoshop.fi)

Muistipuisto -sivustolta löytyy yksin tai ryhmässä tehtäviä, aivoterveyttä edistäviä tehtäviä ja pelejä. Muistipuistosta löytyy myös runsaasti tietoa aivoterveydestä.

Tutustu Muistipuistoon: www.muistipuisto.fi

Nestori Nurjamieli -lautapeli tukee leikillisyyden ja pelillistämisen keinoilla mielen hyvinvointia. Lautapeli rohkaisee (ikä)ihmisiä liikkumaan ja synnyttää oivalluksia siitä, miten pienillä teoilla voi vaikuttaa omaan fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Pelin tehtävät lisäävät hauskalla tavalla pelaajien tietämystä mielenterveyttä suojaavista ja uhkaavista tekijöistä.

Mielipakka on mielen hyvinvointiin keskittyvä 52 kortin kokonaisuus, joka on tarkoitettu ikääntyville ihmisille. Mielipakko tarjoaa erilaisia näkökulmia omiin mielen voimavaroihin, vahvuuksiin ja taitoihin sekä kannustaa käyttämään niitä. Mielipakka muistuttaa, herättelee ja rohkaisee ihmisiä hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Mielipakka on kehitetty Ikäinstituutin Elämäntaidot eväät -hankkeessa yhteistyössä eläkeikäisten kanssa.

kuva: www.ikainstituutti.fi

Käsityön äärellä -keskustelukortit ovat uudenlainen tapa tutustua käsityökulttuuriin ryhmän kanssa tai itsekseen. Korttisarjassa avataan käsityön merkityksiä itselle, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Kortit innostavat pohtimaan ja keskustelemaan käsityökulttuurista monesta näkökulmasta ja niistä voi saada uusia oivalluksia käsityön laaja-alaisesta vaikuttavuudesta.

Korttisarjan on tuottanut Taitoliitto ja sarjalle on myönnetty Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tunnus.

kuva: Taito.fi

Rintanappikoneella voi askarrella itse omista kuvista rintanappeja vaikkapa jakotavaraksi tapahtumiin tai yhdessä erilaisten ryhmien kanssa. Neuvokkaan koneella voi tehdä osia vaihtamalla 38 mm ja 55 mm kokoisia pinssejä. Käyttöohjeet tulevat koneen mukana.

Pinssiaihiot eivät tule mukana. Niitä voi tilata esim. täältä.