Etusivu
Slide

Elämänkaariverkostot

Elämänkaariverkostot Rovaniemellä

Rovaniemen Neuvokkaan järjestöverkoston yhteistyötä on tiivistetty vuonna 2021 toimintansa aloittaneilla elämänkaariverkostoilla, jotka tekevät sopimuksellista yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa.

Elämänkaariverkostojen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää järjestö-kaupunkikumppanuutta, sekä tukea paikallisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Verkostot linkittävät järjestöjen ja seurakunnan toimintaa Rovaniemen kaupungin hyvinvointityön rinnalle, ja edistävät myös oppilaitosyhteistyötä.

Elämänkaariverkostoja on kolme:
1. Lasten, nuorten ja perheiden elämänkaariverkosto
2. Työikäisten elämänkaariverkosto
3. Ikäihmisten elämänkaariverkosto

Elämänkaariverkostot toimivat yhteisesti laaditun toimintaohjeen mukaisesti. Kukin verkosto valitsee jäsenistään puheenjohtajiston. Verkostojen sihteerinä toimii Järjestöpiste JOIKUn järjestöneuvoja.

Kutsumme kaikki järjestötoimijat mukaan elämänkaariverkostoihin!

Lisätietoa Rovaniemen elämänkaariverkostoista:
Järjestöpiste JOIKU
p. 0400 246 210
jarjestoneuvoja(at)rovaniemenneuvokas.fi

Elämänkaariverkostojen kokoukset ja pöytäkirjat

Elämänkaariverkostot Meri-Lapissa

Järjestöjen lapsiperheiden elämänkaariverkosto
Järjestöjen nuorten elämänkaariverkosto
Järjestöjen ikääntyvien elämänkaariverkosto

Lisätietoja Meri-Lapin elämänkaariverkostoista:
Meri-Lapin järjestökeskus Silta

Sodankylän järjestöverkosto

Sodankylän elämänkaariverkosto on aloittelemassa toimintaansa.

Lisätietoja Sodankylän järjestöverkostosta:
Järjestökeskus Kitinen