Etusivu
Slide

Ohjaamisen osaamismerkki järjestöille

Ohjaaminen järjestössä – osaamismerkki

Osaamismerkki on kehitetty järjestössä toimivan henkilön tueksi, hahmottamaan uusien toimijoiden ja työntekijöiden perehdytyksen merkitystä.

Osaamismerkin sisältö jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: järjestötyöllistämisen muodot, järjestötoiminnan organisointi ja järjestötoiminnan ohjaaminen. Jokaista osa-aluetta varten on tukimateriaalit, jotka tukevat osaamista osoittavien tehtävien tekemistä. Materiaaleja voi hyödyntää perehdytystyöskentelyn kehittämisessä myös ilman merkin suorittamista.

Merkin saaja

  • tunnistaa ja osaa erottaa keskeisimmät järjestötyön muodot: palkkatuki, työkokeilu, oppisopimus, työharjoittelu, opinnäytetyö, vapaaehtoistyö ja talkootyö
  • osaa toimia yhteyshenkilönä järjestön ja toimijan mahdollisen taustatahon välillä
  • tuntee oman järjestön organisaatiorakenteen ja toimintatavat
  • osaa muodostaa järjestön toiminnoista selkeitä tehtäväkokonaisuuksia
  • osaa suunnitella toimijalle soveltuvat tehtävät
  • osaa perehdyttää toimijan tehtäviinsä
  • motivoi, tukee ja innostaa toimijoita
  • osaa antaa kannustavaa ja kehittävää palautetta

Osaamisen osoittaminen

Merkkiin vaadittava osaaminen osoitetaan erillisillä tehtävillä, jotka arvioi merkin myöntäjätaho. Tehtävien toteutusmuoto voi olla esimerkiksi teksti, video, äänite tai muu osaamista esittelevä tapa.

Osaamismerkin pohjana on käytetty kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen -tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia.

Lisätietoja:
Jaana Väntänen
järjestöneuvoja
0400 246 210
jarjestoneuvoja@rovaniemenneuvokas.fi