Etusivu
Slide

Järjestötyöllistäminen

Järjestyötyöllistäminen tarkoittaa?
Mitä järjestyöllistämisen työkalupakkiin kuuluu?

JOKOS-hanke
Työtä ja hyvinvointia kylissä

JOKOS -hanke on Rovaniemen Neuvokkaan hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, jota rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lisäksi Rovaniemen kylien kehittämissäätiö­. Hankkeen päämääränä on lisätä työtä ja hyvinvointia Rovaniemen kylissä ja yhteisöissä, vahvistamalla maaseutualueiden kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa sekä kykyä työllistää.

Lisäksi pyritään tukemaan yhdistyksiin työllistyvien henkilöiden osallisuutta, osaamisen tunnistamista ja vahvistumista sekä työelämävalmiuksia.