Etusivu
Slide

Talon toimijat

Rovaniemen Kansalaistalolla sijaitsee useamman paikallisen järjestön toimistotilat. Tällä sivulla voit tutustua talon toimijoihin. 

Monikulttuurikeskus MoniNet

Monikulttuurikeskus MoniNetin toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ajankohtaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Yhteystiedot:
Monikulttuurikeskus MoniNet
Rovalan Setlementti ry
p. 040 559 6564, moninet(at)rovala.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

https://moninet.rovala.fi/moninet/
Monikulttuurikeskus MoniNet Facebookissa

Monikulttuurikeskus MoniNetin logo


 

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto

Yhden Vanhemman Perheiden liitto on järjestö, joka pyrkii parantamaan yksin lastensa kanssa elävien vanhempien ja lasten sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa sekä vaikuttamaan lainsäädäntöön ja asenteisiin.

Toiminta on maksutonta eikä vaadi jäsenyyttä. Teemme verkostoyhteistyötä kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kanssa.

Yhteystiedot:
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto
Pohjois-Suomen aluetoimisto
Markku Iso-Heiko, asiantuntija-, ero- ja järjestötyö
p. 040 754 0026
markku.iso-heiko(at)yvpl.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

https://www.yvpl.fi/
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto Facebookissa

Yhden Vanhemman Perheiden Liiton logo


 

Suomen Nuorisoseurat, Lapin aluetoimisto

Suomen Nuorisoseurat ry on lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa tuottava järjestö. Järjestön tarkoituksena on kulttuurisen kasvatus- ja harrastustoiminnan avulla edistää lasten, nuorten ja aikuisten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta.

Yhteystiedot:
vt. toiminnanjohtaja Risto Ukkonen
risto.ukkonen(at)nuorisoseurat.fi
p. 040 0530 598

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

www.lappi.nuorisoseurat.fi
Nuorisoseurat Lappi Facebookissa
Nuorisoseurat Lappi Instagramissa


 

Kuurojen Liitto ry

Kuurojen liitto ry on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Yhteystiedot:
Kuurojen Liitto ry
aluetyöntekijä Anni-Mari Kurth
p. 0400 203 533
anni-mari.kurth(at)kuurojenliitto.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

www.kuurojenliitto.fi
Kuurojen liitto Facebookissa

Kuurojen liiton logo


 

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Lapin piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen piiriorganisaatio, jonka pääasiallinen tehtävä on lappilaisen luonnon ja kulttuuriperinnön puolustaminen.

Paikallisyhdistykset Lapin alueella järjestävät retkiä ja muuta toimintaa luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi.

Yhteystiedot :Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiritoiminnanjohtaja Mika Flöjtp. 040 823 2443lappi(at)sll.fi

Rovakatu 23, 2.krs96200 Rovaniemi

www.sll.fi/lappi/Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri Facebookissa

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin logo


 

Hoivatie Oy, Resiina

Resiina on KELAn työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK). Se on tarkoitettu kaikille työikäisille, joilla on haasteita työllistymisessä. Resiinassa autamme sinua löytämään omia ammatillisia tavoitteitasi vastaavan työtehtävän avoimilta työmarkkinoilta. Voimme tukea sinua myös aikaisempaan työhösi palaamisessa.

Yhteystiedot:
Hoivatie Oy, Resiina
työhönvalmentaja Päivi Kilpamäki
p. 044 7761 808
paivi.kilpamaki(at)hoivatie.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

https://www.hoivatie.fi/fi/yksikot/resiina/

Hoivatien logo


 

Rovalan Nuoret ry

Rovalan Nuoret ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka perusajatuksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdessä.

Yhteystiedot:
Rovalan Nuoret ry
toiminnanjohtaja Mira Pallari
p. 040 735 4600
mira(at)rovalannuoret.fi

Rovakatu 23, 2. krs
96200 Rovaniemi

https://rovalannuoret.fi/
Rovalan Nuoret Facebookissa

Rovalan Nuoret LOGO


 

Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs

Lapin Vihreät on Lapin vaalipiirin Vihreiden piiriyhdistys. Alueellamme toimii viisi piirin jäsenyhdistystä eli kunnallisjärjestöä, jotka vaikuttavat paikallisessa kuntapolitiikassa: Pohjois-Lapin Vihreät – Davvi-Lappi Ruonát, Keski-Lapin Vihreät, Lapin vihreä seura, Rovaniemen Vihreät ja Lounais-Lapin Vihreät. Lisäksi jäsenyhdistyksiämme ovat Lapin Vihreät Naiset ja Lapin Vihreät nuoret ja opiskelijat.

Yhteystiedot:
Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs
toiminnanjohtaja Ella Partanen
p. 045 138 3991
ella.partanen(at)vihreat.fi
lapinvihreat(at)vihreat.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

hwww.lapinvihreat.fi
Lapin Vihreät Facebookissa


 

Suomen Punainen Risti, Rovaniemen osasto

SPR:n Rovaniemen osaston toimintamuotoja ovat ensiaputoiminta, ystävätoiminta, monikulttuurisuustoiminta sekä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa).

Yhteystiedot:
SPR Rovaniemen osasto
puheenjohtaja Tarja Tenhunen
p. 0400 276 465
rovaniemi(at)punainenristi.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

www.rovaniemi.punainenristi.fi
SPR Rovaniemen osasto Facebookissa

Punaisen Ristin Rovaniemen osaston logo


 

Lapin Sydänpiiri ry

 

Lapin Sydänpiiri on alueellinen sydänjärjestö, johon kuuluu 16 paikallisyhdistystä eri puolilla Lappia. Yhdessä alueemme yhdistysten kanssa tarjoamme tietoa, tukea ja monipuolista toimintaa sydänsairastuneille sekä kaikille terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Yhteystiedot:
Lapin Sydänpiiri Ry
p. 040 549 8831
toimisto.lappi@sydan.fi

toiminnanjohtaja Salla-Mari Koistinen
salla-mari.koistinen(at)sydan.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

https://sydan.fi/lappi
Lapin Sydänpiiri Facebookissa
Lapin Sydänpiiri Instagramissa


 

Rovaniemen Neuvokas

Rovaniemen Neuvokas on yli 100 toimijan yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustatahona on vuodesta 1995 toiminut MIELI Rovaniemen Seudun Mielenterveys ry. Neuvokas vastaa Suomen pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 vapaaehtoisen hyvinvoinnista. Sen lisäksi Rovaniemen Neuvokas vastaa Kansalaistalon toiminnan koordinoinnista ja arjen sujuvuudesta.

Yhteystiedot:
Rovaniemen Neuvokas
p. 016 356 0337 ja 016 356 0292
info(at)rovaniemenneuvokas.fi
Henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä
Rovaniemen Neuvokas Facebookissa

Rovakatu 23, 1. krs
96200 Rovaniemi

 

Rovaniemen Neuvokkaan logo


 

Kansalaistalon Tupa

Rovaniemen Kansalaistalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee Kansalaistalon Tupa, joka tarjoaa kaikille avoimen ja esteettömän matalankynnyksen kohtaamispaikan. Tuvalla toteutetaan asukaslähtöistä toimintaa. Tuvan arjen toiminnasta ja kehittämisestä vastaa Rovaniemen Neuvokas, kaupungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.

Mika Törmänen
Asukastoiminnan vastaava
p. 050 454 4604
mika.tormanen(at)rovaniemenneuvokas.fi

Rovakatu 23, 1.krs
96200 Rovaniemi

Rovaniemen Kansalaistalo Facebookissa
Rovaniemen Kansalaistalo Instagramissa

Rovaniemen Kansalaistalon logo


 


 

OLKA LAPPI -hanke / Rovaniemen Neuvokas

OLKA® -toiminta on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa ja verkossa, joka on kehitetty HyTe ry:n ja HUSin yhteistyönä. Toimintaa toteutetaan jo 20:ssä yliopisto- ja keskussairaalassa ja Lapin OLKA kuuluu yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnalliseen OLKA-verkostoon. OLKA LAPPI –hanke on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2023 MIELI Rovaniemen seudun mielenterveys ry:n ja Lapin hyvinvointialueen yhteistyönä. 

Hannele Oiva, projektipäällikkö
p. 040 128 7203
hannele.oiva(at)rovaniemenneuvokas.fi

Jenni Bergman, projektityöntekijä
p. 040 128 7442
jenni.bergman(at)rovaniemenneuvokas.fi

Rovakatu 23, 2.krs
96200 Rovaniemi

OLKA LAPPI Facebookissa