Etusivu
Slide

Lappilaiset järjestökeskukset

Täällä voit tutustua lappilaisiin järjestökeskuksiin.

Rovaniemen Kansalaistalo

Rovaniemen Kansalaistalo on asukkaita ja yhdistyksiä varten tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Talo on asukkaiden yhteinen olohuone ja yhdistysten kokoontumispaikka. Kansalaistalo tarjoaa tietoa, tukea, toimintaa ja tekemistä alueen asukkaille. Kansalaistalo vuokraa kokoustilojaan paikallisille järjestöille, ja tiloissa toimiikin vuosittain yli 100 järjestötoimijaa. Kansalaistalo on perustettu yhteistyönä järjestöjen, Rovaniemen kaupungin ja STEA:n tuella.

Yhteystiedot:
Rovaniemen Kansalaistalo
Rovakatu 23
96200 Rovaniemi
www.kansalaistalorovaniemi.fi

Järjestökeskus Kitinen ry, Sodankylä

Järjestökeskus Kitinen ry perustettiin ja rekisteröitiin vuonna 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia vahvistamalla paikallisjärjestöjen toimintaedellytyksiä, edistämällä Sodankylässä toimivien paikallisjärjestöjen vapaaehtoistoimintaa, mahdollistamalla yhteistyön toimivuuden sodankyläläisten järjestöjen kesken, edistämällä järjestöjen osallisuutta ja yhteistyötä julkisella sektorilla sekä toimimalla jäsenyhteisönsä edunvalvojana ja edustajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää omaa ja jäsentensä käyttöön tarkoitettua toimitilaa, osallistuu järjestötoimintaa koskevaan kehittämistyöhön paikallisesti ja alueellisesti, tekee selvityksiä, aloitteita, kannanottoja ja antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, koulutuksia, kursseja sekä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi yhdistys harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa, suunnittelee erilaisia vapaaehtoistoiminnan uusia muotoja sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Järjestökeskus Kitinen ry
Jäämerentie 19
99600 Sodankylä
www.jarjestokeskus.fi

Meri-Lapin Järjestökeskus Majakka

Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry on yhdistysten yhteinen edunvalvonta- ja kehittämisorganisaatio Meri-Lapin alueella. Majakka ry lisää kuntalaisten hyvinvointia edistämällä yhdistysten keskinäistä ja yhdistysten ja alueen muiden toimijoiden yhteistyötä, tehostamalla yhdistysten yhteistä näkyvyyttä ja vaikuttamistoimintaa sekä vahvistamalla yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Majakka ry koordinoi Kansalaistoiminnan kehittämisverkoston toimintaa ja ylläpidämme Meri-Lapin Järjestökeskus – Majakkaa.

Meri-Lapin Järjestökeskus Majakka
Pohjoisrantakatu 14
94100 Kemi
www.jarjestotieto.fi

Kemijärven Järjestökiehinen ry

Kemijärven Järjestökiehinen ry on kemijärveläisten ja itä-lappilaisten yhdistysten yhteistyöelin, jonka tavoitteena on yhteistoiminnan edistäminen yhdistysten kesken sekä yhdistysten, kuntien ja yritysten välillä. Lisäksi tavoitteena on parantaa yhdistysten yleisiä toimintaedellytyksiä.

Kiehispirtti
Seminaarinkatu 5
98120 Kemijärvi
Kemijärven Järjestökiehinen ry

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.

Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä tukemalla verkostotyöskentelyä. Yhdistys tuottaa myös tietoa ja lisää osaamista järjestämällä alueellisia, maakunnallisia ja kansallisia koulutuksia.

Lapin järjestökeskukset tekevät sopimuksellista yhteistyötä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen kanssa.

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 13 A 28, 6.krs.
96100 Rovaniemi
www.lappilaiset.fi