Talon toimijat

Talon toimijat

Rovaniemen Kansalaistalo

Rovaniemen kuntalaisten yhteinen matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Rovaniemen Kansalaistalo on perustettu yhteistyönä järjestöjen, Rovaniemen kaupungin ja Stea:n tuella. Kansalaistalo tarjoaa yhteistyöverkostossa toimiville yhdistyksille eri kokoisia, maksuttomia kokous- ja toimintatiloja. Kansalaistalon tiloissa kokoontuu ja järjestää toimintaa lähes 80 yhdistystä, yhteisöä ja ryhmää.

Yhteystiedot:
Rovaniemen Kansalaistalo
Rovakatu 23, 96200 Rovaniemi
info(at)rovaniemenneuvokas.fi
p. 0400 350 978

1. kerros

Rovaniemen Neuvokas

Rovaniemen Neuvokas on yli 60 järjestön yhteenliittymä, jonka vastuullisena taustatahona on vuodesta 1995 toiminut Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry. Neuvokas vastaa Suomen pohjoisimman vapaaehtoistyönkeskuksen toiminnasta ja sen yli 200 vapaaehtoisen hyvinvoinnista, kansalaistalon koordinaatiosta, matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste Järjestöpiste JOIKUn toiminnasta sekä asukastoiminnasta.

Yhteystiedot:
Vapaaehtoistyönkeskus

p. 016 356 0337 ja 016 356 0292
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)rovaniemenneuvokas.fi
info(at)rovaniemenneuvokas.fi
www.kansalaistalorovaniemi.fi
Henkilöstön yhteystiedot löydät klikkaamalla tästä.

Järjestöpiste JOIKU
Järjestöneuvoja
p. 0400 246 210
riikka.wikstrom(at)rovaniemenneuvokas.fi

Asukastupatoiminta
Tupaisäntä
p. 050 454 4604

2. kerros

Kuurojen liitto

Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.

Yhteystiedot:
Kuurojen liitto
aluetyöntekijä Anni-Mari Kurth
p. 0400 203 533
anni-mari.kurth(at)kuurojenliitto.fi
https://www.kuurojenliitto.fi/

Lapin Kilpirauhasyhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2004 ja jäseniä yhdistyksellä on Lapin kaikista kunnista.  Toiminnan tarkoituksena on toimia alueellisena potilasjärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta ja hoitoa sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia Lapissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää asiantuntijaluentotilaisuuksia, vertaistukitoimintaa ja keskustelutilaisuuksia, virkistystä jäsenilleen sekä harjoittaa tiedotustoimintaa mediassa. Yhdistys on Suomen Kilpirauhasliiton jäsenjärjestö ja toimii sen ja muiden potilasjärjestöjen ja yhteisöjen kanssa yhteistyössä tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on saanut STEA:lta rahoituksen projektin KERRO JA KUUNTELE –  Asiantuntijatietoa ja vertaistukea kilpirauhaspotilaille ja heidän läheisilleen sekä kokemustietoa terveydenhuoltoon vv. 2017 – 2019.

Projektin yhteystiedot:
Lapin Kilpirauhasyhdistys ry
KERRO JA KUUNTELE -projekti
projektikoordinaattori Satu Saari
p. 040 137 1881
satu.saari(at)lapinkilpi.com

Lapin vihreät ry – Lappi Ruonát rs

Lapin Vihreät ry on Lapin vaalipiirin Vihreiden piiriyhdistys. Alueellamme toimii viisi piirin jäsenyhdistystä eli kunnallisjärjestöä, jotka vaikuttavat paikallisessa kuntapolitiikassa: Pohjois-Lapin Vihreät – Davvi-Lappi Ruonát, Keski-Lapin Vihreät, Lapin vihreä seura, Rovaniemen Vihreät ja Lounais-Lapin Vihreät. Lisäksi jäsenyhdistyksiämme ovat Lapin Vihreät Naiset ja Lapin Vihreät nuoret ja opiskelijat.

Yhteystiedot:
Lapin Vihreät ry – Lappi Ruonát rs
Toiminnanjohtaja Tarja Pasma
p. 045 138 3991
tarja.pasma(at)vihreat.fi tai lapinvihreat(at)vihreat.fi
www.lapinvihreat.fi

Monikulttuurikeskus MoniNet
Rovalan Setlementti ry

MoniNetin toiminnan tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomalaisten kohtaamista ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Toimintaa suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ajankohtaiset tarpeet huomioiden yhteistyössä laajan verkoston kanssa.

Yhteystiedot:
Monikulttuurikeskus MoniNet
Rovalan Setlementti ry
p. 040 559 6564
moninet(at)rovala.fi
https://moninet.rovala.fi/moninet/

Nuorten Ystävät-palvelut Oy
Resiina Rovaniemi

Resiina tukee sinua, joka olet aloittamassa työuraasi tai palaamassa työelämään. Teemme yhdessä työllistymiseesi tähtäävän suunnitelman. Autamme sinua löytämään omia ammatillisia tavoitteitasi vastaavan työtehtävän avoimilta työmarkkinoilta, jossa työskentelemällä voit saada kokemusta alasta ja varmuutta omasta jaksamisesta työelämässä. Voimme myös tukea sinua palaamaan aikaisempaan työhösi.

Yhteystiedot:
Nuorten Ystävät-palvelut Oy
Resiina Rovaniemi

Työhönvalmentajat
Päivi Kilpamäki
p. 044 7761 808
Heli Kurvinen
p. 044 7766 372

Perhehoidon sosiaalityöntekijä
Vappu Vierelä
p. 044 7341 797
https://www.nuortenystavat.fi/yksik%C3%B6t/ammatillinen_kuntoutus/resiina_rovaniemi

Pelastakaa Lapset, Pohjois-Suomen aluetoimiston Lapin toimipiste

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Lapin toimipiste järjestää perheille tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen kanssa. Ota yhteyttä ja tule meille vapaaehtoiseksi!

Yhteystiedot:
Pelastakaa Lapset, Pohjois-Suomen aluetoimiston Lapin toimipiste
Riikka Korhola
riikka.korhola(at)pelastakaalapset.fi
p. 050 471 4651

Rovaniemen Neuvokas / JOKOS-hanke

JOKOS-hanke on Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry:n / Rovaniemen Neuvokkaan hallinnoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka päämääränä on vahvistaa maaseutualueiden kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden elinvoimaa sekä kykyä työllistää. Lisäksi päämääränä on tukea niihin työllistyvien henkilöiden osallisuutta, osaamisen tunnistamista ja vahvistumista sekä työelämävalmiuksia.

Yhteystiedot:
Rovaniemen Neuvokas
JOKOS-hanke – Työtä ja hyvinvointia kylissä 2019-2022
Projektipäällikkö
Liisa Väänänen
p. 041 318 5281
liisa.vaananen(at)rovaniemenneuvokas.fi

Rovalan Nuoret ry

Rovalan Nuoret Ry on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka perusajatuksena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdessä.

Yhteystiedot:
Rovalan Nuoret ry
Nuorisotyönjohtaja / IP -toiminta vastaava
Raija Vanhamaa
p. 040 735 4600
rovalannuoret(at)gmail.com

Toimisto / Laskutus
p. 040 735 4600
rovalannuoret(at)gmail.com
https://www.rovalannuoret.fi/

Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Skaf ry.

Kansalaisfoorumi on innostava vertaisoppimisen ja kansalaistoiminnan asiantuntija. Tarjoamme koulutusta, työkaluja ja tukea kulttuuri- ja kansalaisjärjestöille sekä kaikille itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

Yhteystiedot:
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Skaf ry.
Timo Tervo, koulutuspäällikköpedagoginen kehittäminen ja suunnittelu,
kurssit, yhteisöllinen taidekasvatus

p. 040 506 2585
timo.tervo(at)kansalaisfoorumi.fi
https://kansalaisfoorumi.fi/

SPR, Rovaniemen osasto

SPR:n Rovaniemen osastolla toimii seuraavat toimintaryhmät: Ensiapuryhmä, Ystävätoiminta, Monikulttuurisuustoiminta sekä Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa).

Yhteystiedot:
SPR Rovaniemen osasto
p. 0400 276 465
rovaniemi(at)punainenristi.fi
Puheenjohtaja: Tarja Tenhunen, p. 0400 276 465
http://rovaniemi.punainenristi.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin Piiri

Lapin Piiri on Suomen luonnonsuojeluliiton alueellinen piiriorganisaatio, jonka pääasiallinen tehtävä on lappilaisen luonnon ja kulttuuriperinnön puolustaminen. Lapin luonnonsuojelualueen paikallisjärjestöt järjestävät aktiivisesti retki- ja muuta toimintaa luonnon ja paikallisten ihmisten hyväksi.

Yhteystiedot:
Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri
Toiminnanjohtaja Mika Flöjt
p. 040 823 2443
lappi(at)sll.fi
https://www.sll.fi/site-actions/lappi