Etusivu
Slide

Ilmoittautuminen eduskuntavaalien 2023 kotiäänestykseen Rovaniemellä

24.02.2023

ILMOITTAUTUMINEN EDUSKUNTAVAALIEN 2023 KOTIÄÄNESTYKSEEN

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 22.3.–28.3.2023. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana klo 9.00–20 välillä.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotikunta määräytyy 10.2.2023 tiedon mukaisesti.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Eduskuntavaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3. klo 16 mennessä Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Kotiäänestykseen ilmoittautuneille ilmoitetaan etukäteen puhelimitse kahden tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan äänestyksen.

Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Ilmoituksessa on mainittava, mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Ilmoittautumislomake saatavissa kaupungin Internet- sivuilta ja Osviitta palvelupisteestä (Kauppakeskus Rinteenkulma, Koskikatu 25, 2. krs).

Ilmoittautumisia vastaanottaa:
Vaaliprojektityöntekijä Henri Bergman, puhelimitse 040 687 5753 tai sähköpostitse henri.bergman@rovaniemi.fi

Voit ilmoittautua myös lähettämällä täytetyn lomakkeen osoitteeseen:
Rovaniemen kaupungin keskusvaalilautakunta / Henri Bergman
Laajakaista 3
96400 Rovaniemi

ROVANIEMEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA