Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas

Työnohjaus vapaaehtoistyön tukena

Haluamme tukea vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista tarjoamalla heille säännöllistä ryhmätyönohjausta. Se on luonteeltaan prosessi ja kiinteä osa vapaaehtoistyön toimintaa. Työnohjauksella rohkaistaan maallikkomaiseen auttamiseen, maalaisjärkeen turvautumiseen. Ohjauksen sisältö muodostuu toiminnassa kertyneistä kokemuksista.

Vapaaehtoistyössä ryhmätyönohjauksella pyritään siihen, että henkilö:

  • kehittyisi ja kasvaisi ihmisenä ja auttajana
  • oppisi ymmärtämään yhä paremmin erilaisuutta
  • saisi ulkopuolisen näkökulman kokemuksiinsa ja vapaaehtoistyön haasteisiin
  • erottaisi omat tunteensa ja asenteensa tuettavan tunteista ja kokemuksista
  • tunnistaisi omat voimavarat ja rajansa auttajana
  • vertaistuki toisilta vapaaehtoisilta.

Kanssakäymistä ihmisten kanssa on vaikea opetella pelkästään kirjoja lukemalla. Kaikkia kokemuksia ei tarvitse kuitenkaan hankkia itse. Työnohjausryhmissä oppii paljon toisilta. Yhdessä keskustellen löytyy uusia näkökulmia omiinkin pulmiin.

Kullekin vapaaehtoistyön muodolle on oma työnohjausryhmänsä, jossa samaa tehtävää tekevät vapaaehtoiset voivat kertoa kokemuksiaan

Kuukausi-infot ja työnohjaukset 2022