Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas

Mitä voit meillä tehdä?

Vapaaehtoista hyvinvointityötä yli 20-vuotta – Ihmiseltä Ihmiselle

Sinustako vapaaehtoinen? Neuvokkaan vapaaehtoisena voit valita vapaaehtoistyöntehtäväsi omien toiveittesi, mielenkiinnon sekä vahvuuksiesi ja aikataulujesi mukaan. Neuvokkaan henkilökunta auttaa sinua sopivan tehtävän valinnassa.

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi info@rovaniemenneuvokas.fi niin otamme sinuun yhteyttä! Lisätietoja p. 016 356 0337 ja 016 356 0292.

Lue lisää mielenkiintoisista tehtävistä, joiden avulla edistetään vapaaehtoistyönkeinoin ihmisten hyvinvointia, vähennetään yksinäisyyttä ja lisätään mahdollisuuksia kohdata toisia ihmisiä, olla ja tehdä asioita yhdessä. Vapaaehtoistyö ei korvaa ammatillista työtä, esim. kotipalvelun tai yksityisten yritysten myymiä palveluja.

Asiointikaveri

Asiointikaverina toimiminen on kertaluontoista apua ja tukea asiointiin eri palvelupisteissä esim. lääkäri-, kuntoutus-, laboratorio-, apteekki-, kauppa- ja pankkiasioinnit. Näillä keikoilla tarjoat konkreettista apua eri ikäisille ihmiselle arjen tilanteissa. Näin edistetään erityisesti senioreiden mahdollisuutta asua kotona pidempään.

Kulttuurikaveri

Kulttuurikaverina sinulla on mahdollisuus lähteä seuraksi ja iloksi apua ja tukea kaipaavalle erilaisiin kulttuuririentoihin. Kulttuurikaverin tehtävänä on toimia rohkaisijana, oppaana ja kaverina madaltaen kynnystä lähteä osallistumaan. Kulttuurikaverille tapahtumat ja tilaisuudet ovat maksuttomia. Kulttuurikaveri ei korvaa muuta avustajan tarvetta.

Tukihenkilö

Tukihenkilönä toimit luotettavana tukena eri ikäisille ihmisille joko yksittäisen ihmisen tai perheen tukena. Tärkeintä on kiireetön läsnäolo – Ihmiseltä Ihmiselle periaatteella. Tapaamisten sisältö rakentuu omannäköiseksi molempien toiveita ja tarpeita kuunnellen. Tukisuhteen käynnistämisessä ovat mukana tuen saaja, tarvittaessa lähiomainen tai yhteistyöverkoston ammattilainen, vapaaehtoinen tukihenkilö sekä Neuvokkaan ohjaaja. Tukisuhteesta tehdään aina kirjallinen sopimus.

TalousTsemppari

TalousTsempparina autat ja tuet tuen tarvitsijaa talouden suunnittelussa ja raha-asioiden selvittelyssä yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa. Halutessasi voit olla mukana antamassa ryhmämuotoista talousinfoa eri kohderyhmille, esim. koululaisille ja opiskelijoille. TalousTsempaprit koulutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. TalousTsempparina voit auttaa erilaisten lomakkeiden täytössä sekä lähteä tarvittaessa mukaan asioimaan virastoissa ym. paikoissa.

Kohtaamispaikan vapaaehtoinen

Kohtaamispaikan vapaaehtoisena sinulla on mahdollisuus toimia esim. omalla asuinalueellasi kerhon vastuuhenkilönä yhdessä toisen vapaaehtoisen kanssa. Kohtaamispaikan vapaaehtoiselta ei vaadita erityistaitoja, voimme ideoida toimintaa yhdessä omien harrastustesi ja kiinnostustesi mukaan. Neuvokkaan henkilöstö tukee kohtaamispaikkojen käynnistämisessä, tarvikehankinnoissa ja ohjelman suunnittelussa. Lisätietoa kohtaamispaikkatoiminnasta täältä.

Koulujen ylimääräruoka- ja Vaasan Oy:n ylipaistoleivänjakelu

Rovaniemen Neuvokkaassa jaetaan yli 60-vuotiaille arkisin koulujen ylimääräruokaa sekä kahtena päivän viikossa Vaasan Oy leipomomyymälän ylipaistoleipää. Vuoden 2017 alusta koulujen ylimääräruokaa jaetaan myös lapsiperheille yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirin kanssa heidän tiloissaan Neuvokkaan vapaaehtoistyöntekijöiden toimiessa ruuan hakijoina ja jakajina.

Vapaaehtoisena voit toimia kolmessa eri tehtävässä oman valintasi mukaan: yksi vapaaehtoinen huolehtii ruoan ja leipien hakemisesta, hygieniapassin omaava vapaaehtoinen ruoan jakelusta ja yksi vapaaehtoinen toimii seurusteluväärtinä huolehtien ruoanhakijoiden ja ruokailijoiden viihtyvyydestä.

Ohjelmarenkaan esiintyjä

Ohjelmarenkaan kultturiväärtinä (esiintyjänä) sinulla on mahdollisuus olla ilahduttamassa mukavassa porukassa erilaisilla ohjelmaesityksillä mm. palvelutalojen asukkaita, ihmisiä päiväpalvelukeskuksissa, Neuvokkaan kohtaamispaikoilla ja Neuvokkaan yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa. Riittää, että olet kiinnostunut ihmisten kohtaamisesta ja esiintymisestä. Voit hyödyntää omia vahvuuksiasi mm. laulun, soiton, tanssin, runonlausumisen ja näyttelemisen keinoin. Neuvokkaan näytelmäkerho ”RunoRaamaRyhmä” suunnittelee, harjoittelee ja esittää näytelmiä ja sketsejä ammattilaisen ohjaamana.

Klovnitoiminta

Vapaaehtoisena klovnina vierailet päiväkodeissa, kotona ja palveluyksiköissä asuvien ilona. Lisäksi klovnit voivat vieraille erilaisissa yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa osana ohjelmarenkaan toimintaa.

Vapaaehtoistyö kouluissa ja päiväkodeissa

Koulu- ja päiväkotikummina luot edellytyksiä sukupolvien ja erilaisuuden kohtaamiselle. Lapset saavat uusia ihmissuhteita kodin ja ammattihenkilöstön rinnalle ja ikäihmiset voivat siirtää osaamistaan ja perinteitä seuraaville sukupolville. Tärkeintä on kiireetön läsnäolo ja lapsen kuuleminen.
Lukumummit ja -vaari toiminnan vapaaehtoisena käyt koulupäivien aikana lukemassa kirjoja oppilaiden kanssa kahdenkeskisissä lukutuokioissa suomea toisena kielenä puhuvien lasten kanssa.

Mitä sinulle kuuluu? – puhelinpalvelu

Puhelinpalvelun vapaaehtoisena voit soittaa sovitusti tiettynä viikonpäivänä puhelinrinkiin kuuluville ihmisille ja kysyä: ”mitä sinulle kuuluu?” ja jutella arkipäivän asioista ja mielenkiinnon kohteista. Toiminnalla pyritään tavoittamaan kotona asuvia ihmisiä, jotka kaipaavat juttuseuraa. Ennen soittoringin käynnistämistä vapaaehtoinen tapaa ihmisen etukäteen yhdessä Neuvokkaan työntekijän kanssa.

Kriisipuhelinpäivystys

Kriisipuhelinpäivystäjänä tarjoat välitöntä keskusteluapua erilaisissa kriiseissä oleville ja heidän läheisilleen. Puhelinauttamisen tavoitteena on helpottaa asiakkaan henkistä hätää tarjoamalla hänelle mahdollisuus puhua yllättävästä tapahtumasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. Kriisipuhelinpäivystys on osa Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallista kriisipuhelinpäivystystä.

Vapaaehtoistyö maahanmuuttajien kanssa

Vapaaehtoisena voit auttaa maahanmuuttajataustaisia lapsia läksyjen teossa. Voit toimia myös pienempien lasten hoitajina äitien opiskellessa suomen kieltä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Rovalan monikulttuurisuuskeskus Moninetin kanssa.

Pyöräluotsi

Pyöräluotsina saat itsellesi kunnon kohennusta ja hyvää mieltä. Ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille pyöräluotsit mahdollistavat ulkoilun turvallisessa ja hyvässä seurassa! Kaikki toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset käyvät Pyöräluotsi-koulutuksen, jonka tavoitteena on paneutua Pyörällä kaiken ikää -toiminnan tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Toiminnassa käytettävien sähköriksojen hankinnasta on vastannut yhteistyössä mukana oleva Rovaniemen kaupunki.

Digikaveri

Digikaveri on vapaaehtoinen, joka on nimensä mukaisesti Rovaniemen asukkaiden kaverina uutta teknologiaa käytettäessä. Kuten muussakin vapaaehtoistyössä, myös digikaverina toimiessa ihan tavallisen ihmisen tiedot ja taidot riittävät. Tärkeintä on, että löytyy rohkeutta tarttua teknologiaan ja intoa kohdata erilaisia ihmisiä.

Tapahtumat ja tempaukset

Vapaaehtoiset auttavat erilaisten tapahtumien toteuttamisessa, esim. Välittämisenpäivä toukokuussa, Sykettä Syksyyn –tapahtuma elokuussa, Iltamat Wanhaan malliin lokakuussa, kirkkopyhä marraskuussa ja myyjäiset kaksi kertaa vuodessa. Tehtäviä on mm. narikanhoito, kynkkäysapu sitä tarvitseville, kanttiininhoito ja tarjoilu, arpojen ja myyjäistuotteiden myynti.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi info@rovaniemenneuvokas.fi niin otamme sinuun yhteyttä! Lisätietoja p. 016 356 0337 ja 016 356 0292.

Lisää Lapin alueen vapaaehtoistyöntehtäviä löydät Lappilaiset.fi -verkkopalvelusta.