Näin toimimme

Näin toimimme

hallintorakennekuvana
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura on toiminut Rovaniemen Neuvokkaan vastuullisena taustatahona vuodesta 1995 lähtien. Vuosikokous on pidetty 22.4.2021.

Yhdistyksen tilintarkastuskertomukset:

Tilintarkastuskertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2018

Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2021:

puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö
jäsen Timo Eskelinen 2021-2022
jäsen Katja Mäntylä 2021-2022
jäsen Leif Wilenius 2021-2022
jäsen Tuulikki Louet-Lehtoniemi 2020-2021
jäsen Liisa Hokkanen 2020-2021
jäsen Samppa Määttä 2020-2021

varajäsen Mika Törmänen
varajäsen Riina Koskiniemi                        

Yhdistyksen järjestäytymiskokous pidetään 27.5.2021, jossa yhdistykselle valitaan varapuheenjohtaja, talousvastaava ja sisäinen tarkastaja.

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkön yhteystiedot 040 570 2844. Hallituksen sihteeri Suvimaria Saarenpään yhteystiedot 040 035 0978.

Yhdistyksen hallituksen rinnalla toimii Johtoryhmä, jonka kokoonpano rakentuu yhteistyökumppaneista,  vapaaehtoisten edustajasta ja yhdistyksen puheenjohtajasta.

Johtoryhmän kokoonpano kaudella 2020-2022

puheenjohtaja Juho Hiltunen Lapin Näkövammaiset
varapuheenjohtaja Sari Hänninen Suomen Luonnonsuojeluliitto Lapin piiri

jäsen Ari Geselle Rovaniemen Reumayhdistys ry
jäsen Heikki Savukoski Rovaniemen Keliakiayhdistys
jäsen Anneli Sundström Lapin Muistiyhdistys
jäsen Satu Tuovinen Rovaniemen kaupunki
jäsen Anneli Ylitalo Rovaniemen kaupunki
jäsen Markku Kukkonen Rovaniemen seurakunta
jäsen Pirjo Kumpula Vapaaehtoisten edustaja
jäsen Kaisa Kostamo-Pääkkö Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura

Vapaaehtoistyön kehittämistyöryhmä koostuu vapaaehtoistyönkeskuksen eri vapaaehtoistyönmuotojen edustajista.

Järjestöyhteistyön kehittämisestä vastaa koordinoimamme Elämänkaariverkostot.

Järjestöverkostosta elämänkaariverkostoiksi

Rovaniemen Neuvokas on yli 100 toimijan yhteenliittymä. Järjestöverkosto tekee yhteistyötä laajasti eri toimijatahojen kanssa. Järjestöverkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa yhteisten asioiden äärelle. Järjestöverkoston toimintaa kehitetään vuonna 2021 kohti elämänkaariverkostoja. Verkostojen tarkoituksena on kehittää edelleen vahvempaa järjestö-kuntakumppanuutta sekä vahvistaa ja tukea paikallista järjestöjen keskinäistä yhteistyötä. Perustettavia verkostoja on kolme: 1) lapset, nuoret ja perheet, 2) työikäiset ja 3) ikäihmiset.

Nyt käynnistyvät verkostot ovat kirjattu myös Rovaniemen kaupungin kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. Tällä tavoin vahvistetaan järjestötoiminnan integroitumista luonnolliseksi osaksi Rovaniemen kaupungin hyvinvointityötä ja tiivistetään edelleen yhteistä tekemistä. Verkostot ovat avoimia ja niihin toivotaan mukaan mahdollisimman monta toimijaa. Rovaniemen Neuvokkaan Järjestöpiste JOIKU tarjoaa verkostoille sihteeripalvelut, puheenjohtajat valitaan kunkin verkoston toimijoiden keskuudesta.

Elämänkaariverkostojen keväät kokoontumiset:

Ikäihmiset

  • ma 21.3. klo 10.00-12.00
  • ma 25.4  klo 10.00-12.00
  • ma 6.6.   klo 10.00-12.00

Lapset, nuoret ja perheet

  • ti 15.3 klo 14.00-16.00
  • ti 26.4 klo 14.00-16.00
  • ti 7.6   klo 14.00-16.00

Työikäiset

  • ti 22.3. klo 14.30–16.00
  • ti 31.5. klo 14.30–16.00

Kutsumme kaikki järjestötoimijat mukaan elämänkaariverkostoihin, toiminta on kaikille avointa. Lisätietoa verkostoista: Järjestöpiste JOIKU järjestöneuvoja Marika Ahola marika.ahola(at)rovaniemenneuvokas.fi tai p. 0400 246 210. 

Järjestöverkostojen pöytäkirjat:
1 / 2021 Järjestöverkosto
1 / 2020 Järjestöverkosto
2 / 2020 Järjestöverkosto

Elämänkaariverkostojen pöytäkirjat 2022

Työikäiset:

 

Lapset, nuoret ja perheet:
pöytäkirja 18.1.2022

Ikäihmiset:
pöytäkirja 17.1.2022