Näin toimimme

Näin toimimme

rakenne
Rovaniemen Seudun Mielenterveysseuran hallituksen kokoonpano.
Vapaaehtoisten yhteinen foorumi hyvinvointitiimi .

Johtoryhmä

Kaisa Post                                                Lapin Sydänpiiri
Anna-Stina Määttä                                 Lapin Allergia- ja Astmayhdistys
Pirjo Kumpula                                         Vapaaehtoinen
Sari Hänninen                                         Rovaniemen Luonto
Maarit Alikoski                                        Rovaniemen kaupunki
Kaisa Kostamo-Pääkkö                          Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura
Timo Eskelinen (varajäsen)                   Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura
Juho Hiltunen                                          Lapin Näkövammaiset
Anneli Sundström                                  Lapin Muistiyhdistys

Järjestöverkosto

Rovaniemen Neuvokas on yli 80 järjestön yhteenliittymä. Järjestöverkosto tekee yhteistyötä laajasti eri toimijatahojen kanssa. Järjestöverkosto kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa yhteisten asioiden äärelle.

Muistiot:
1 / 2020 Järjestöverkosto
2 / 2020 Järjestöverkosto