Arkisto

Kategoriat
lokakuu 22, 2018

Mirjan polku vapaaehtoistyöhön

Kuvituskuva lukukummi-toiminnasta. Kuva: Kaisa Sirén
Kuvituskuva lukukummi-toiminnasta. Kuva: Kaisa Sirén

Kirjoitus kertoo yhden vapaaehtoisen tarinan siitä, miten hän on tullut mukaan vapaaehtoistyöhön ja kuinka työ on häneen vaikuttanut.

Taival vapaaehtoiseksi alkoi noin kaksi vuotta sitten, kun Mirja* (* nimi muutettu) kävi lääkärin vastaanotolla fyysisten oireiden vuoksi.   ”Hän (lääkäri) näki, että minä olin myös melko apealla mielellä, tietysti sairauden vuoksi” Mirja kertoo. Lääkäri suositteli yhteydenottoa Neuvokkaaseen, josta Mirja voisi kysyä puhekumppania. Ehdotus jäi Mirjan mieleen.

Silloinen Järjestöpiste JOIKUn työntekijä muistaa Mirjan tulon Neuvokkaaseen. Mirja oli tullut Mielitiimin opastamana ja olisi tärkeää saada hänelle mukavaa toimintaa, jotta arjen apeutta voitaisiin katkaista. Kohtaamisessa Mirja kertoi elämästään ja yhtenä tärkeänä tekemisen muotona nousi esiin laulaminen. Tekemiseksi valikoitui Laulunlyömät-toiminta, eli yhdessä laulaminen ja musisoiminen.

Sopivaa toimintaa miettiessä on tärkeää tunnistaa ihmisen vahvuudet ja edetä niitä tukien. Mirjan vahvuutena oli aktiivisuus, eli lenkkeily – askelia kertyi huikea määrä askelmittariin päivittäin! Neuvokkaan työntekijät näkivät tämän energian potentiaalina vapaaehtoistyössä. Kolmannella tapaamiskerralla Neuvokkaan puolelta ehdotettiinkin Mirjalle vapaaehtoistyön kurssia. Pohdinnan jälkeen Mirja teki päätöksen osallistua kurssille. Taustalla oli ajatus, että antaessa muille, saa samalla myös itse.

”Avarsi melko paljon omaa itseäni”, Mirja kuvaa ajatuksen ja kurssille osallistumisen vaikutusta. Hän kuvaa, kuinka pingottuneisuus lähti pois olemuksesta.  ”Minä pystyn vielä jotain tällaista tekemään”, oli tärkeä havainto ja vahvisti Mirjan olemusta. Mirja kertoo, että antamisen ilo tuo voimaa. Muutos näkyi myös ulkoisessa olemuksessa: kurssin vetäjä muistaa Mirjan muuttuneen aivan kuin eri henkilöksi vapaaehtoiseksi alkamisen myötä.

Auttaminen ja ihmisten kohtaaminen on Mirjan mukana arjessa pieninä tekoina, siitä on muodostunut hänelle olemisen tapa. Kiireetön läsnäolo toisen ihmisen kanssa on vapaaehtoistyön ydin.  ”Minun elämään tämä vapaaehtoistyö on tuonut sitä, että ihminen pystyy oman apeutensa ja yksinäisyytensä särkemään. Samalla kuin auttaa toista, niin saa myös itselle – yksinäisyys särkyy yhdessä olemisen hetkessä molemmilta” pohtii Mirja vapaaehtoistyön vaikutusta. Vapaaehtoistyössä voi myös asettaa selkeästi omat rajansa, eli oma terveys ja elämäntilanne määrittävät tehtävän vapaaehtoistyön muotoa ja määrää.

Haastattelun aikana juttelimme paljon myös siitä, mitkä asiat vapaaehtoistyössä tuntuvat keskeisiltä ja mistä taidoista voi olla hyötyä. Mirja teki työuransa asiakaspalvelutyössä. Pohdimme, miten asiakaspalvelutyö kehittää montaa vapaaehtoistyössäkin tärkeää taitoa: ihmisten kohtaamisen taito ja tottumus nähdä erilaisia ihmisiä ja kuulla heidän tarinoitaan. Vankasta kokemuksesta huolimatta Mirja kertoo, että ensitapaaminen uuden ihmisen kanssa on silti aina pienen jännityksen paikka. Tärkeimmiksi taidoiksi vapaaehtoistyössä Mirja nostaa kuuntelemisen taidon sekä luottamuksen, jota myös vapaaehtoistyön kurssilla on painotettu: ”Kurssi opetti missä pitää auttaa ja missä olla hiljaa”.

Alun solmukohtana on ollut Mielitiimi, joka on Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen tuottaja. Mielitiimiltä saa nopeasti tukea mielenterveysasioissa, esimerkiksi lyhytterapeuttista ja ratkaisukeskeistä ohjausta. Tapaaminen voidaan toteuttaa joustavasti Mielitiimin tiloissa asiakkaan kotona tai viranomaisverkoston tiloissa. Mirjan tarinassa näkyy LSHP:n toiminnan ja järjestökentän yhteistyö ja sen positiivinen tulos – asiakkaan onnistunut ohjaus yli palvelurajojen.  Matalan kynnyksen ohjausta löytyy myös järjestöjen puolelta Järjestöpiste JOIKU:sta, josta saa sosiaali- ja terveysalan ohjausta, apua esim. lomakkeiden täyttämisessä sekä tietoa eri järjestöjen toiminnasta ja niihin osallistumisesta.

Järjestötoimijoiden ja kunnan terveyspalvelujen linkittyminen luo verkoston, josta on mahdollista löytää ihmiselle tukea ja mielekästä toimintaa arkeen. Neuvokkaan järjestämän vapaaehtoistyön lisäksi Mirja on ollut noin vuoden ajan mukana Rovaniemen Eläke- ja Invalidiliiton toiminnassa, joiden kautta hän osallistuu esim. käsityökerhoon ja hyödyntää varattuja liikuntavuoroja. Toimintaa on monipuolisesti ja yhdessä tekeminen tuo iloa arkeen.

Lisätietoja Mielitiimistä tästä linkistä.

Teksti Leea Hiltunen,
Haastattelu tehty 24.9.2018


Kategoriat