JOKOS-hanke – Työtä ja hyvinvointia kylissä (2019-2022)

Järjestötyöllistämisen infot

Järjestötyöllistämisen infojen kutsu

Järjestötyöllistämisen infot on tarkoitettu kaikille yhdistys- ja järjestötoimijoille sekä muille järjestötyöllistämisestä kiinnostuneille. Infoja on järjestetty neljällä eri teemalla ja niiden tallenteet sekä materiaalit löydät alla olevista linkeistä.

1. Palkkatukityöllistäminen ja muut tuet järjestötyöllistämisen mahdollisuutena sekä Rovaniemen kuntalisä
Asiantuntija Marja Louhikoski sekä Marjaana Hämäläinen, Lapin TE-palvelut
Työllisyyskoordinaattori Mira Uusiportimo, Rovaniemen kaupunki

Taltioinnin voit käydä katsomassa tästä linkistä . HOX. Tällä hetkellä työnantajat eivät näe palkkatukioikeudellisia ehdokkaita, vaikka näin virheellisesti esityksessä kerrotaan.

Esittelymateriaalit:
– Palkkatukityöllistäminen ja muut tuet järjestötyöllistymisen mahdollisuutena
 Palkkatukipaikan ilmoittaminen ja alkavan yrittäjän palvelut
Rovaniemen kaupungin kuntalisä järjestöille

2. Työnantajavelvoitteet ja työntekijän ohjaaminen
Ohjaaminen ja työhönvalmennus
Vs. kuntouttavan työtoiminnan koordinaattori Anne Ohtonen, Rovaniemen kaupunki
Työnantajavelvoitteet
Yrityskehittäjä Matti Impiö, Rovaniemen kaupunki

Taltioinnin voit käydä katsomassa tästä linkistä

Esittelymateriaalit ja Työnantajavelvoitteet -esittelyssä käytetyt linkit:
– Aloitusdiat 2 ja yhteystiedot
– Kuntouttavaa työtoimintaa
– https://www.palkkaus.fi/cms/article/tyonantajan_velvollisuudet
– https://www.palkka.fi/
– https://opi.palkka.fi/
– https://www.palkka.fi/palkkalaskuri/index.htm
– https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/tyoterveyshuolto
– https://www.tyosuojelu.fi/
– https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc-316141
– https://www.terveystalo.com/fi/Tyoterveys/Tyoterveyssopimus/Tee-tyoterveyssopimus/?p=3

3. Rahoitusmahdollisuudet järjestöjen kehittämistyöhön

Hankkeistaminen ja rahoituskanavat

Poikkeustilan aikana luennoitsijat, kuulijat ja järjestäjät etäyhteyden päässä
Poikkeustilan aikana luennoitsijat, kuulijat ja järjestäjät etäyhteyden päässä

ESR-rahoitus; Rahoitusasiantuntija Liisa Irri, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Leader-rahoitus; Toiminnanjohtaja Juha Kutuniva, Leader Peräpohjola
Veikkauksen rahoitus järjestöille mm. STEA; Järjestökehittäjä Tanja Sälevä, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys

Taltioinnin voit käydä katsomassa tästä linkistä.

Esittelymateriaalit:
– Aloitusdiat 3
– ESR-rahoitus, Liisa Irri
 Leader-rahoitus, Juha Kutuniva
 Veikkauksen rahoitus järjestöille, Tanja Sälevä

4. Järjestöille osaavaa työvoimaa työn ja opiskelun yhdistämisellä
Oppilaitosyhteistyö ja osaamisen tunnistaminen
oppisopimus ja muut opinnollistamisen väylät
Projektipäällikkö Taina Tommer, Lapin koulutuskeskus Redu, koulutusvalmentaja Hanna Viitasaari, Eduro-säätiö sekä asiakkuusvastaava Merja Alaranta, Lapin koulutuskeskus Redu

Taltioinnin voit käydä katsomassa tästä linkistä

Esittelymateriaalit:
– Aloitusdiat 4
– Oppisopimusinfo
– Työvoimapooli
– PAIKKO esittely

Tilaisuuksien järjestäjät:
Lapin ELY-keskus, Asiakkaat työllisyyden ja soten yhdyspinnoilla -hanke
Rovaniemen Neuvokas, JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä -hanke
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys, Järjestöt muutokseen yhteistyössä -hanke
Kyläyhdistykset

 

info alapalkki