Arkisto

Kategoriat
elokuu 28, 2020

Jokos aletaan yhdessä hommiin? – JOKOS-hankkeen syyskuulumisia

JOKOS aletaan yhdessä hommiin?

Kuva JOKOS Kylien tiedottamislehti huhtikuu 2020Meidät, Liisa ja Kaisa, on palkattu kylienne työrukkasiksi JOKOS-hankkeeseen teitä kyläläisiä varten työllisyyden ja hyvinvoinnin tueksi.

JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä -hanke on käynnistynyt mukavasti ja lähdimmekin alkuvuodesta kylille kertomaan mitä kaikkea voimme tehdä kanssanne. Kiertue tyssäsi koronaan, mutta olemme hankkineet tietoturvalliset työkalut yhteydenpitoon ja yhteiseen tekemiseen, vaikka paikan päälle emme pääsekään.

Kylien yhdistysten tukena

Olemme saaneet teiltä paljon ideoita ja palautetta kylien hyvinvoinnin ja palveluiden tukemiseksi. Myös uusia hankeideoita on noussut esiin kanssanne käymissämme keskusteluissa. Rahoitusta ja tekijöitä vain tarvitaan, sillä talkoo- ja vapaaehtoistyön voimin ei kaikkeen ehdi tai jaksa.  Työnsarkaa näyttäisi erityisesti olevan mm. kylätalojen ylläpidossa, remonteeraamisissa, kylätapahtumien järjestämisissä ja kylätalkkarillekin olisi monella kylällä tarvetta. Kylillä on myös tehty maisemointisuunnitelmia, joiden pohjalta raivaustöihin ja risusavottaan tarvitaan tekijöitä. Voisimme yhdessä kanssanne miettiä eri vaihtoehtoja vaikkapa kylien yhteisille tekijöille tai ryhtyä laatimaan näistä sopivia työkuvauksia eri tehtäviä yhdistäen ja laittaa esim. palkkatukiehdokkaita hakuun TE-palveluiden kautta. Tiesittehän, että yhdistyksillä on mahdollisuus hakea 100% palkkatuki 65% työajalle pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen. Tuki on enintään 1800€/kk sisältäen lakisääteiset sivukulut.

Tarjoamme siis omaa työpanostamme käyttöönne yhdistyksillenne työllistämiseen liittyvissä asioissa. Tuotamme tarvittavaa tietoa ja kuljemme rinnallanne mm. eri tukimuotojen kartoittamisessa ja lomakkeiden teossa, työnantajavelvoitteiden hallinnassa (palkat, vakuutukset ym.) sekä muissa asioissa, jotka yhdistystyöllistämiseen liittyen mietityttävät. Mitä emme itse tiedä, niin selvitämme niitä kanssanne.

Kevään aikana pidetyistä järjestötyöllistämisen infoista tehdyistä nauhoitteista saat tietoa mm. palkkatukeen, kuntalisään, työnantajavelvoitteisiin sekä hanketukiin liittyen. Nauhoitteet löydät JOKOS-hankkeen nettisivuilta www.kansalaistalorovaniemi/jokos-hanke/

Liikkeelle pääsemme parhaiten niin, että täytätte Rovaniemen kylien yhdistyksille sähköpostitse lähetetyn kyselyn, joka löytyy myös suoraan osoitteesta: https://www.kansalaistalorovaniemi.fi/jokos-hanke/kysely-rovaniemen-kylien-yhdistyksille/

Työnhakijoiden tukena

Haluatko töihin, mutta työnhaku kaikkine vaadittavine hakulomakkeineen, ansioluetteloineen ja nettihakemuksineen mietityttää?!

Ei hätää, sillä olemme valmiita kaveriksesi etsimään sinulle sopivia työpaikkoja ja laatimaan kanssasi vaadittavat paperit ja lomakkeet.

Jos olet pitkäaikaistyötön ja sinulla on palkkatukioikeus, oman kyläsi yhdistyksillä on mahdollista hakea palkkatukea sinun työllistämiseesi. Näin pitkät työmatkatkaan eivät olisi esteenä työnhaulle. Lähdetään yhdessä selvittämään alueesi työnantajia ja hakemaan töitä tai työkokeilupaikkoja.

Jos mielessäsi on ollut uuden ammatin hankkiminen tai tietyn osaamisalueen vahvistaminen, olemme kanssasi selvittämässä esim. oppisopimuskoulutuksen tarjoamia mahdollisuuksia osaamisesi lisäämiseksi ja kilpailueduksesi työmarkkinoilla.

Neuvomme sinua työnhaun lisäksi myös muissa työllistymiseen liittyvissä asioissa, joita työntekijänä tulee huomioida esim. työehtosopimukset, verotukseen liittyvät asiat, ammattiliitot jne.

JOKOS aletaan – Odotamme yhteydenottoasi!

JOKOS-Työtä ja hyvinvointia kylissä -hankeen puitteissa olemme tukemassa sinua järjestäen niin yksilö-, kuin ryhmäohjauksia tai ostamalla tarvittavaa palvelua työllistymisesi tai työnantajana toimimisesi tueksi.

Työskentelemme etäyhteydellä puhelimen, sähköpostin ja suojatun videochatin (virtu.fi) välityksellä. Tähän tarvitset vain tietokoneen tai älypuhelimen.

Soittelethan,
Liisa Väänänen p. 041 3185 281 ja Kaisa Konttavaara p. 044 2414 508
JOKOS – Työtä ja hyvinvointia kylissä, Rovaniemen Neuvokas

Hankkeen tavoitteina on 1) vahvistaa haja-asutusalueen pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edellytyksiä, 2) tukea kyläyhdistyksiä ja muita alueen toimijoita työllistämisosaamisen vahvistamisessa sekä työnantajana toimimisessa 3) perustaa verkostoyhteistyöhön pohjautuvia työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia tukevia työllisyyspisteitä pilottikylille yhteisiksi työllisyyden edistämistoimien ohjaus- ja neuvontapisteiksi sekä monitoimijaisiksi toiminta- ja kohtaamispaikoiksi sekä 4) luoda yhteistyössä järjestötyöllistämisen tukirakenteita yhdistystoiminnan tueksi

JOKOS logot RGB


Kategoriat