Kansalaistalo

Virkistystä järjestöjen vapaaehtoisille

Järjestöverkoston toiveesta käynnistettiin vuonna 2017 selvitys järjestöjen yhteisen tuetun loman mahdollisuudesta.Tavoitteena tarjota Rovaniemellä toimivien yhdistysten vapaaehtoisille (mukaan lukien luottamushenkilöt) virkistystä tuetun loman muodossa.

Tuettu loma toteutetaan järjestöverkoston ja Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH:n) sekä STEA:n tuella. Lomatukea haetaan lomatukihakemuksella joko sähköisesti tai tulostettavalla pdf-versiolla. Lomatukihakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään kolme (3) kuukautta ennen haettavan loman alkamispäivää, joka tekee päätökset lomalle valittavista vapaaehtoista ja ilmoittaa lomalle valituille henkilökohtaisesti.

Ensimmäinen tuettu loma toteutetaan teemalla ”Työt takana -loma”. Lomakohteena on Santa´s Resort & Spa Hotel Sani Kalajoella. Loma-ajankohta: 27.5.-1.6.2018. Lomalle valitaan hakemusten perusteella 30 henkilöä. Vuonna 2018 selvitetään verkoston toiveesta mahdollisuutta toiseen tuettuun lomaa eri teemalla.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu loma. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.

Tarkemmat ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät tästä:
Ohjeet lomatuen hakijalle    Tulostettava hakemus

Lisätietoja tuetusta lomasta: www.mtlh.fi