Kansalaistalo

Vapaaehtoistyötä koordinoivien vertaisryhmä Rovaniemellä

Vuonna 2018 on käynnistynyt järjestöverkoston toimesta vapaaehtoistyötä koordinoivien vertaisryhmä Rovaniemellä. Ryhmän tarkoituksena ja tehtävänä on vapaaehtoistyötä koordinoivien jaksamisen tukeminen, koordinaattorien vertaistuen mahdollistaminen, hyvien käytäntöjen jakaminen sekä verkostoitumisen ja keskinäisen yhteistyön vahvistaminen.

Vertaisryhmä on kaikille avoin ja kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vetovastuu vaihtuu vuosittain ja tapaamiset pyritään pitämään vuoroittain eri toimijoiden toimitiloissa. Vuonna 2018 valikkoryhmän vetovastuu on Neuvokkaalla.
Vertaisryhmän muistiot:
Valikkoryhmä – muistio 13.2.2018
Valikkoryhmä – muistio 21.5.2018