Kansalaistalo

Tukea vertaistoimintaan

VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKOULUTUS JA TYÖNOHJAUKSELLINEN TUKI

INTOA VERTAISRYHMÄN VETÄMISEEN – IDEAPÄIVÄT

Rovaniemen Kansalaistalolla toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa vertaisohjaajana toimimisen ideapäivät, jotka ovat suunnattu ryhmänohjaajille haluaviksi ja / tai ryhmänohjaajana jo toimiville henkilöille. Ideapäivien sisältö on suunniteltu järjestöjen yhteistyönä ja niissä on huomioitu toiminnallisuus ja dialogisuus.

Päivien aikana tutustutaan:

    • vertaisryhmän ohjaamisen perusteisiin: saat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vertaisryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen.
    • Mietimme yhdessä, miten ryhmä toimii ja millaisia rooleja ryhmässä voi olla.
    • Käymme läpi erilaisia ryhmiä ja niiden elinkaaria sekä vuorovaikutusta ja viestintää ryhmässä.
    • Luennot ja yhteiset ryhmä- ja pohdintatehtävät vuorottelevat sisällössä
    • Ideapäiviltä saat perusvalmiudet vertaisryhmän ohjaajana toimimiseen sekä vertaisryhmän vetämiseen

Lisätietoa tulevista ohjaajakoulutuksista:

Järjestöpiste JOIKU p. 0400 246 210

Image

Palautetta ideapäiviltä:

”Tietopaketti oli selkeä ja innostava”
”Tykkäsin paritehtävästä, tuli hyvä idea minkä voisi joskus toteuttaa”
”Minulle oli hyödyllistä kokemukset, erilaiset ideat ja myös tieto”

TYÖNOHJAUKSELLINEN TUKI VERTAISRYHMÄNOHJAAJILLE

Kansalaistalon verkostossa on kehitetty työnohjauksellista tukea vertaisryhmän ohjaajille. Erityisesti paikallisyhdistysten toiveena ja tarpeena oli saada tukea Rovaniemellä toimiville vertaisryhmien ohjaajille. Eri järjestöjen yhteisessä työnohjausryhmässä ryhmän ohjaajilla on mahdollista jakaa kokemuksia, oppia toisilta ja saada vertaistukea.

 

Image

Työnohjausryhmä kokoontuu Rovaniemen Kansalaistalossa ja ryhmän ohjauksesta vastaa Järjestöpiste JOIKU / Rovaniemen Neuvokas

Lisätietoa 
Järjestöpiste JOIKU p. 0400 246 210