Kansalaistalo

Tukea vertaistoimintaan

VERTAISRYHMÄN OHJAAJAKOULUTUS JA TYÖNOHJAUKSELLINEN TUKI

INTOA VERTAISRYHMÄN VETÄMISEEN – IDEAPÄIVÄT

Rovaniemen järjestötalo toteuttaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa vertaisohjaajana toimimisen ideapäivät, jotka ovat suunnattu ryhmänohjaajille haluaviksi ja / tai ryhmänohjaajana jo toimiville henkilöille. Ideapäivien sisältö on suunniteltu järjestöjen yhteistyönä ja niissä on huomioitu toiminnallisuus ja dialogisuus.

Päivien aikana tutustutaan:

    • vertaisryhmän ohjaamisen perusteisiin: saat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia vertaisryhmän käynnistämiseen ja ohjaamiseen.
    • Mietimme yhdessä, miten ryhmä toimii ja millaisia rooleja ryhmässä voi olla.
    • Käymme läpi erilaisia ryhmiä ja niiden elinkaaria sekä vuorovaikutusta ja viestintää ryhmässä.
    • Luennot ja yhteiset ryhmä- ja pohdintatehtävät vuorottelevat sisällössä
    • Ideapäiviltä saat perusvalmiudet vertaisryhmän ohjaajana toimimiseen sekä vertaisryhmän vetämiseen

Lisätietoa tulevista ohjaajakoulutuksista:

Järjestöpiste JOIKU p. 0400 246 210 / riikka.wikstrom(a)rovaniemenneuvokas.fi

Image

”Tietopaketti oli selkeä ja innostava”
”Tykkäsin paritehtävästä, tuli hyvä idea minkä voisi joskus toteuttaa”
”Minulle oli hyödyllistä kokemukset, erilaiset ideat ja myös tieto”

Ideapäivien palautetta vuodelta 2016, jolloin järjestimme kaksi koulutusta ja mukana oli toimijoita 14 eri yhdistyksestä.

TYÖNOHJAUKSELLINEN TUKI VERTAISRYHMÄNOHJAAJILLE

Järjestötalon verkostossa on lähdetty kehittämään työnohjauksellista tukea vertaisryhmän ohjaajille. Erityisesti paikallisyhdistysten toiveena ja tarpeena oli saada tukea Rovaniemellä toimiville vertaisryhmien ohjaajille. Eri järjestöjen yhteisessä työnohjausryhmässä ryhmän ohjaajilla on mahdollista jakaa kokemuksia, oppia toisilta ja saada vertaistukea.

 

Image

Työnohjausryhmä kokoontuu Rovaniemen Järjestötalossa ja ryhmän ohjauksesta vastaa Riikka Wikström Järjestöpiste JOIKU / Rovaniemen Neuvokas

Kevään kokoontumiset  28.3. / 25.4. / 23.5.2017
klo 17.00-18.30

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Järjestöpiste JOIKU p. 0400 246 210 / riikka.wikstrom(a)rovaniemenneuvokas.fi