Kansalaistalo

Oppimassa Kansalaistalossa

Kansalaistalon yli 100 järjestön verkosto tarjoaa oppimisympäristön, jossa käytäntö ja teoria kohtaavat. Opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ja oppia mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjen monimuotoisesta toiminnasta, monikulttuurisuudesta, vapaaehtoistyöstä ja sen ammatillisesta ohjauksesta, vertaisryhmätoiminnasta ja järjestölähtöisestä auttamistyöstä sekä järjestöjen roolista osana palvelujärjestelmää.

Kansalaistalon oppimisympäristössä voit tehdä opintoihisi liittyvän työssäoppimisjakson tai työharjoittelun. Vuonna 2016 järjestötalon (nyk. Kansalaistalon) oppimisympäristöä hyödynsi 10 opiskelijaa, harjoittelijaa tai työkokeilijaa.

Image

Järjestöpiste JOIKUn sekä Rovalan MoniNetin matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteet kuntalaisille tarjoavat myös opiskelijoille aidon ympäristön kohdata erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, tehdä avun ja tuentarpeen arviointia sekä ohjata ihmisiä tarvittavien palvelujen ja toimintojen piiriin. Tavoitteena on tukea ihmisen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä, ratkaisuja tilanteeseen etsitään yhdessä.

Image

Lapin Yliopiston sosiaalityönopiskelijoiden ohjausta järjestötalossa toteutetaan järjestöyhteistyönä; Lapin Sosiaali- ja Terveysturvayhdistyksen ja Rovaniemen Neuvokkaan koordinoimana.

 

Image

Kansalaistalossa järjestetään vuosittain Lyseonpuiston lukion Pre:läisille vapaaehtoistyönperuskurssi osana opintosuunnitelmaa. Käydyn kurssin jälkeen opiskelijat tekevät vapaaehtoistyötä 38 tuntia eri kohteissa; Rovalan Setlementin Jokkakallio, Tyttöjen talo, SPR Kontti, Rovalan Nuoret sekä Rovaniemen kaupungin eri palveluyksiköissä. Toimintaa koordinoi Rovaniemen Neuvokas.