Kansalaistalo

Paikallinen järjestö-kuntayhteistyö

JÄRJESTÖJEN JA ROVANIEMEN KAUPUNGIN ERI TOIMIALOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Osana Rovaniemen Kansalaistalon (ent. Rovaniemen Järjestötalo) toiminnan käynnistymistä tiivistettiin myös yhteistyötä järjestöjen ja Rovaniemen kaupungin perusturvan- sekä sivistyspalveluiden välillä. Kansalaistalon Järjestöpiste JOIKUN asiakaskoordinaattori on toiminut paikallisen yhteistyön työrukkasena.

Tavoitteena on tehdä järjestöjen toimintaa tiedetyksi ja tunnetuksi myös Rovaniemen kaupungin eri palveluyksiköiden työntekijöille.

Kehittämistyön tuloksena syyskaudella 2016 koottiin ensimmäistä kertaa järjestöjen paikallista toimintaa yhteiseen toimintakalenteriin, joka nykyisin toteutetaan e-julkaisuna. Toimintakalenterista on saatu ohjauksen ja neuvonnan välineenä myönteistä palautetta erityisesti eri palveluyksiköiden työntekijöiltä.  Toimintakalenteri julkaistaan kevät- ja syyskaudella.

Lisätietoa yhteistyöstä:
Järjestöpiste JOIKU p. 0400 246 210

Image

JÄRJESTÖT KAUPUNGIN ERI PALVELUYKSIKÖISSÄ

  • Kuntoutusyksikkön tiimipalaverit
  • Pulkamontien ja Sairaalakadun terveyskeskustiimien tiimipalaverit
  • Aikuisten ja työikäisten palveluiden tiimipalaverit
  • Ikäihmisten palveluiden tiimipalaverit aloitetaan syksyllä 2017