Arkisto

Kategoriat
toukokuu 21, 2021

eYstäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksesta osaamista iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden vähentämiseen

Vanhustyön keskusliitto  järjestää syksyllä 2021 Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueille kohdennetun eYstäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksen, joka antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen. Koulutuksessa saa myös välineitä digitaalisuuden hyödyntämiseen Ystäväpiiri-ryhmässä. Koulutuksen käytyään osallistujat voivat käynnistää yksinäisyyttä kokeville iäkkäille ihmisille suunnattuja Ystäväpiiri-ryhmiä, joihin osallistuminen tutkitusti parantaa hyvinvointia, vahvistaa elämänlaatua ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä. Koulutuspäivät toteutetaan etäyhteydellä, ja koulutuksessa pärjää arjen digitaidoilla.

 Ajankohta ja sisältö

eYstäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutukseen kuuluu viisi Teams-alustalla järjestettävää etäopetuspäivää (ke 8.9., to 9.9., ke 6.10., ke 10.11. ja ke 8.12.), joiden rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä oman iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina (koronatilanteen salliessa) tai verkossa eYstäväpiiri-ryhmänä (12 kokoontumiskertaa viikoittain). eYstäväpiiri-ohjaajakoulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Koulutuksessa perehdytään erityisesti seuraaviin Ystäväpiiri-toiminnan vaikuttaviin elementteihin:

  • Yksinäisyys ja sen lievittäminen
  • Tavoitteellisuus
  • Osallisuus
  • Vertaisuus
  • Kokemuksellisen oppimisen tarkastelu (reflektio)
  • Vuorovaikutus
  • Asiakaslähtöiset ja tavoitteita tukevat sisällöt
  • Ohjaajien parityöskentely

Kustannukset

Koulutus maksaa ammattilaisille 100 euroa/hlö, vapaaehtoisille koulutus on maksuton. Hinta sisältää viisi etäopetuspäivää, kaksi ohjauskeskustelua oman mentorin kanssa ryhmäprosessin aikana, kirjallisen palautteen mentorilta ryhmäkertojen etenemisestä sekä koulutusmateriaalin.

Hakeminen
Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus soveltuu hyvin mm. sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialan toimijoille, järjestöissä työskenteleville sekä laajalle joukolle vapaaehtoistoimijoita. Osallistumisen tärkein kriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Pohjois-Suomen ja Lapin eYstäväpiiri-koulutukseen haetaan mukaan täyttämällä verkkohakulomake  15.8.2021 mennessä. Koulutuspaikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen on hyvä hakeutua yhdessä oman ohjaajaparin kanssa. Koulutukseen hakeutuneet haastatellaan.

Lisätiedot

Lisätietoja eYstäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksesta antaa Pohjois-Suomen ja Lapin Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja Marjo Pääkkö (puh. 050 324 0690, marjo.paakko(at)vtkl.fi). 

 Vanhustyön keskusliitto on jalkauttanut tutkitusti vaikuttavaa ja voimaantumista tukevaa Ystäväpiiri-ryhmämallia eri puolille Suomea. Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut 15 vuoden aikana yli 10 000 iäkästä ihmistä, ja Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu yli 1000. Ystäväpiiri-ryhmämallia hyödynnetään mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Syksyn eYstäväpiiri- ja Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutukset ovat mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa 2021.


Kategoriat