Arkisto

Masuvauvaryhmä vauvaa odottaville äideille etäyhteydellä / Lapin ensi- ja turvakoti ry


24.11 (14:00 - 15:30)

Masuvauvan kokemusmaailmaan tutustuminen on ensiaskel vanhemman ja vauvan yhteyden kehittymiselle.

Varhainen yhteys on hyvä pohja toimivan vuorovaikutussuhteen ja turvallisen kiintymyssuhteen kehittymiselle vauvan synnyttyä. Äidin kyky asettua vauvan tarpeiden äärelle ja pohtia vauvaa omana itsenään tukevat lapsen tervettä kehitystä. Tähän kaikkeen ryhmässä pyritään antamaan eväitä.

Ryhmässä keskitytään sekä masuvauvaan että äitiin. Masuvauvaan tutustutaan hoivan, leikin, laulun ja kosketuksen kautta sekä tutkitaan vauvan elämää kohdussa herättelemällä
hänen aistejaan. Äideille ryhmä on pysähtymispaikka, jossa voi tutustua omaan tapaan kasvaa äitiyteen. Äidit voivat pohtia esimerkiksi millaista hoivaa olen saanut lapsena ja millainen vanhempi haluan lapselleni olla. Tärkeää on tunnistaa omia vahvuuksia ja selviytymiskeinoja
vanhempana.

Ihanteellisin aika osallistua ryhmään on rv 24-34.

Masuvauva -ryhmä maanantaisin klo 14.00–15.30 ajalla 7.11.–28.11.2022.

 
Tapaamiset toteutuvat etäyhteydellä Teams-alustalla lappilaisille äideille.
Ryhmäläiset tavataan etäyhteydellä yksilöllisesti ennen ryhmän alkua.
Ilmoittaudu mukaan 26.10.2022 mennessä.

 
Ilmoittautumiset:
Minna Naakka
p. 040 575 1814
minna.naakka@lapinentu.fi

Mia Nahkuri
p. 040 630 7688
mia.nahkuri@lapinentu.fi

https://ensijaturvakotienliitto.fi/lapinensijaturvakoti/