Eväitä reppuun –osallisuutta ja osaamista järjestöistä (2021-2023)

Ohjaamistukea järjestöille

osaamismerkki 200x200 (1)

OHJAAMISEN OSAAMISMERKKI JÄRJESTÖILLE

Osaamismerkki on suunniteltu järjestössä toimivalle henkilölle tueksi hahmottamaan toimintaa järjestökentällä ja tukemaan ohjausosaamista. Merkin tarkoituksena on osoittaa jo hankittua osaamista tai uuden osaamisen hankkimista. Merkki on jaettu kolmeen osa-alueeseen, jotka suoritettuaan merkin voi liittää esimerkiksi CV:hen. Osa-alueet ovat Järjestötyöllistämisen muodot, Järjestöohjaamisen organisointi ja Järjestöohjaamisen vuorovaikutustaidot. Olemme koonneet jokaista osa-aluetta varten tukimateriaalit, jotka tukevat tehtäviä. Merkki on sovellettavissa oman järjestön toimintaan, eli tehtävät kannattaa suorittaa oman järjestön tarpeiden mukaan. Vaikkei merkkiä suorittaisi, niin tukimateriaali toimii hyvänä tukena toiminnalle. Tehtävät voi suorittaa useammalla eri tavalla: tekstinä, videona, äänitteenä ja joissain tapauksissa voidaan käyttää toisten antamaa palautetta.

Merkin suorittaja:

 • tunnistaa ja osaa erottaa keskeisimmät tuetun järjestötyön muodot
 • tunnistaa järjestötyöllistämisen rahoituksen ja velvollisuudet
 • osaa toimia yhteyshenkilönä järjestön ja toimijan mahdollisen taustatahon välillä
 • osaa muodostaa järjestön toimintakokonaisuudesta erilaisia toimenkuvia
 • osaa suunnitella toimijalle soveltuvat tehtävät, huomioiden mahdolliset erityisen tuen tarpeet
 • osaa organisoida tarvittavan perehdytyksen
 • osaa perehdyttää toimijan tehtäviinsä
 • motivoi, tukee ja innostaa toimija
 • työskentelee tiedostaen toimijan hyvinvoinnista huolehtimisen merkityksen
 • osaa antaa kannustavaa ja kehittävää palautetta

Suorittaminen:

Järjestötyöllistämisen muodot

 • Kuvaile järjestöllesi soveltuva järjestötyön muoto ja velvollisuutesi työsuhteen organisoijana

Järjestöohjaamisen organisointi

 • Kuvaile esimerkkitoimenkuva tehtäväsisältöineen

Järjestöohjaamisen vuorovaikutustaidot

 • Kuvaile tapaasi toimia ohjaajana tai esittele saamasi palaute ohjaustilanteesta


Osaamismerkin tukimateriaali

Kiinnostuitko?

Lisätiedot ja osaamismerkkihakemukset:
Mikko Heikkilä
p. 044 354 4964
mikko.heikkila(at)evaitareppuun.fi